Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά από τις 08:30-16:30 μμ.
Επικοινωνήστε Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30
18 Oikonomou 18 - Athens
Open from 08:30-16:30 pm.
Contact Monday - Friday: 08:30 - 16:30

Home

Το 1973, η ARMAOS ιδρύθηκε με αποκλειστική εστίαση στον τομέα των Μεταφορών-Μετακινήσεων, με στόχο να θέσει τα θεμέλια που θα βοηθούσαν σημαντικά στη μετέπειτα ανάπτυξή του.

Το 1993, το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι απαιτήσεις που προέκυπταν οδήγησαν στην επέκταση του στόλου των οχημάτων της και στην επέκταση των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων της, με την έναρξη υπηρεσιών στην Αποθήκευση αρχικά και στην Εφοδιαστική Αλυσίδα στη συνέχεια.

Το 2004, το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία ενισχύθηκε με την ενσωμάτωση στο επιχειρηματικό της πλαίσιο της Αποθήκευσης-Διαχείρισης Εγγράφων καθώς και της Συλλογής-Καταστροφής εμπιστευτικών εγγράφων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία, την εμπιστευτικότητα και τη διακριτικότητα που απαιτούν οι κανονισμοί προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

TRANS

TRANS – LOGISTICS

TRANS – LOGISTICS – ARCHIVING

Δημιουργούμε αξία παρέχοντας

ARMAOS

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ARMAOS

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ

ARMAOS

ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ARMAOS

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο