Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά από τις 08:30-16:30 μμ.
Επικοινωνήστε Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30
18 Oikonomou 18 - Athens
Open from 08:30-16:30 pm.
Contact Monday - Friday: 08:30 - 16:30

Εταιρικό Προφίλ – Δομή

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ARMAOS

Η εταιρεία ARMAOS αποτελεί το αποτέλεσμα συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης, ιδρύθηκε το 1973 και αρχικά λειτουργούσε στον τομέα των μεταφορών και μετεγκαταστάσεων με ιδιαίτερη επιτυχία, κερδίζοντας στη συνέχεια κύρος και μέγεθος στον ειδικευμένο τομέα του, επενδύοντας συνεχώς στα βασικά συστατικά που την απαρτίζουν

Ειδικότερα, η επιλογή του προσωπικού γίνεται με τρόπο ώστε να αποτελείται από ικανά άτομα που είναι πρόθυμα να αποκτήσουν εμπειρία στις διαδικασίες επεξεργασίας, τους επιτρέποντας γενικά να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσιμου ενδιαφέροντος.

Τα φορτηγά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια, εξοπλισμένα με δυνατότητες υποστήριξης για την ασφαλή μεταφορά και τηλεματική παρακολούθηση των αντίστοιχων μεταφορών και διαδρομών.

Η χωρητικότητά της συμπληρώνεται από χώρους αποθήκευσης συνολικής έκτασης 36.100m2 (με καλυμμένη επιφάνεια 15.600m2) που πληρούν τις προδιαγραφές μιας ασφαλούς και ηλεκτρονικά ελεγχόμενης περιβαλλοντικής συνθήκης, εξοπλισμένης με μοντέρνα μηχανήματα και εξοπλισμό τεχνολογίας.

Αντιλαμβανόμενοι τις αυξημένες απαιτήσεις για πληροφορίες, συμπίεση χρόνου και αξιοπιστία, αναζητούμε τρόπους και λύσεις για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ενισχυμένης ασφάλειας, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας για εσάς, με στόχο να παρέχουμε υπηρεσίες σε υψηλό επίπεδο και να καλύπτουμε τις ανάγκες σας

Η ‘οικογένεια’ του ΑΡΜΑΟΣ

Δομή - Οργανόγραμμα

ARMAOS - Δομή
Μετάβαση στο περιεχόμενο