Η εταιρεία ενσωματώνει στο ενεργητικό της οικόπεδο συνολικής έκτασης 21.100m2 , το οποίο αξιοποιεί με τη κατασκευή αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στη θέση Λιούγκο, Οινόη Σχηματαρίου, για την ενίσχυση των δράσεων της.

Σε συνέχεια της ανοδικής πορείας, η Armaos προχώρησε σε αύξηση της έκτασης των εγκαταστάσεων που καταλαμβάνει στην περιοχή του Αυλώνα Αττικής (Αποθηκευτικός χώρος Β΄).

41 Comments

Leave a reply