Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά όλο το 24ωρο
210 3300 507

Author page: armaos

Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ARMAOS, έχει προχωρήσει επιτυχώς σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ευθυγραμμιστεί κατάλληλα με τις επιταγές και τους κανόνες που ορίζει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). Από πλευράς μας, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που αφορούν φυσικά πρόσωπα και με τις ενέργειες αυτές ενισχύουμε και βελτιώνουμε τις μεθόδους…

Read more

GDPR

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) με υποχρεωτική εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018, καθορίζει ένα νέο νομικό πλαίσιο για την διακυβέρνηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός τυποποιεί τους κανόνες στην ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί αυστηρότερος έλεγχος των οργανισμών που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με…

Read more

Υποστήριξη Μ.Κ.Ο. και δωρεές

Η διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της ARMAOS συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους προσφέροντας είτε με δωρεάν υπηρεσίες, είτε με αγορές, είτε με δωρεές. Υποστηρίζει τα ελληνικά χωριά SOS, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες, την UNISEF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη φύση (WWF). Ενίσχυσε την καμπάνια για τα 150 χρόνια της Παιδιατρικής και είναι πρόθυμη η…

Read more

Ανανέωση άδειας

Ανανέωση άδειας για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΠΕΧΩ 1388/ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/08).

Read more

Aγορά αποθηκευτικών εγκαταστάσεων

Η εταιρεία ενσωματώνει στο ενεργητικό της οικόπεδο συνολικής έκτασης 21.100m2 , το οποίο αξιοποιεί με τη κατασκευή αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στη θέση Λιούγκο, Οινόη Σχηματαρίου, για την ενίσχυση των δράσεων της.

Read more