Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

Author page: armaos

IΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

«IΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» δ.τ. «ΑΡΜΑΟΣ» Αρ.Γ.E.ΜΗ: 005234901000 Α.Φ.Μ.: 999803546 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 29§4 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 Η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΜΑΟΣ», κατά τη συνεδρίαση της 31ης…

Read more

Αύξηση του στόλου οχημάτων

Αύξηση του στόλου ιδιόκτητων οχημάτων των vans με την αγορά 2 Opel Vivaro, ενισχύοντας το δυναμικό των υπηρεσιών της εταιρείας. Η συνεχείς αύξηση του στόλου των ιδιόκτητων οχημάτων της Armaos, περιλαμβάνει την αγορά ακόμη 2 Van (19/02/2019), 1 πουλμανάκι για την μεταφορά προσωπικού της εταιρείας (07/08/2019), 1 φορτηγό Sprinter (26/11/2019) και 2 φορτηγά (15/01/2020 & 11/03/2020 αντίστοιχα). Η Armaos με…

Read more

Logistics

Η Armaos άρχισε να δραστηριοποιείται ακόμη πιο δυναμικά στον τομέα των Logistics, επενδύοντας σε νέο εξοπλισμό & ανθρώπινο δυναμικό. 

Read more

Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ARMAOS, έχει προχωρήσει επιτυχώς σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ευθυγραμμιστεί κατάλληλα με τις επιταγές και τους κανόνες που ορίζει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). Από πλευράς μας, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που αφορούν φυσικά πρόσωπα και με τις ενέργειες αυτές ενισχύουμε και βελτιώνουμε τις μεθόδους…

Read more

GDPR

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) με υποχρεωτική εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018, καθορίζει ένα νέο νομικό πλαίσιο για την διακυβέρνηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός τυποποιεί τους κανόνες στην ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί αυστηρότερος έλεγχος των οργανισμών που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με…

Read more

Aγορά αποθηκευτικών εγκαταστάσεων

Η εταιρεία ενσωματώνει στο ενεργητικό της οικόπεδο συνολικής έκτασης 21.100m2 , το οποίο αξιοποιεί με τη κατασκευή αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στη θέση Λιούγκο, Οινόη Σχηματαρίου, για την ενίσχυση των δράσεων της. Σε συνέχεια της ανοδικής πορείας, η Armaos προχώρησε σε αύξηση της έκτασης των εγκαταστάσεων που καταλαμβάνει στην περιοχή του Αυλώνα Αττικής (Αποθηκευτικός χώρος Β΄).

Read more

Υποστήριξη Μ.Κ.Ο. και δωρεές

Η διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της ARMAOS συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους προσφέροντας είτε με δωρεάν υπηρεσίες, είτε με αγορές, είτε με δωρεές. Υποστηρίζει τα ελληνικά χωριά SOS, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες, την UNISEF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη φύση (WWF). Ενίσχυσε την καμπάνια για τα 150 χρόνια της Παιδιατρικής και είναι πρόθυμη η…

Read more

Ανανέωση άδειας

Η εταιρεία Armaos πραγματοποιεί ανανέωση αδειών για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Read more

Skip to content