Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

Νέα

Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ARMAOS, έχει προχωρήσει επιτυχώς σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ευθυγραμμιστεί κατάλληλα με τις επιταγές και τους κανόνες που ορίζει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). Από πλευράς μας, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που αφορούν φυσικά πρόσωπα και με τις ενέργειες αυτές ενισχύουμε και βελτιώνουμε τις μεθόδους…

Read more

GDPR

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) με υποχρεωτική εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018, καθορίζει ένα νέο νομικό πλαίσιο για την διακυβέρνηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός τυποποιεί τους κανόνες στην ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί αυστηρότερος έλεγχος των οργανισμών που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με…

Read more