Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

Νέα

IΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

«IΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» δ.τ. «ΑΡΜΑΟΣ» Αρ.Γ.E.ΜΗ: 005234901000 Α.Φ.Μ.: 999803546 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 29§4 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 Η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΡΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΜΑΟΣ», κατά τη συνεδρίαση της 31ης…

Read more

Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ARMAOS, έχει προχωρήσει επιτυχώς σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ευθυγραμμιστεί κατάλληλα με τις επιταγές και τους κανόνες που ορίζει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). Από πλευράς μας, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που αφορούν φυσικά πρόσωπα και με τις ενέργειες αυτές ενισχύουμε και βελτιώνουμε τις μεθόδους…

Read more

GDPR

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) με υποχρεωτική εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018, καθορίζει ένα νέο νομικό πλαίσιο για την διακυβέρνηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός τυποποιεί τους κανόνες στην ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί αυστηρότερος έλεγχος των οργανισμών που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με…

Read more

Skip to content