Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά όλο το 24ωρο
210 3300 507

TRANS – LOGISTICS – ARCHIVING

Υποστήριξη Μ.Κ.Ο. και δωρεές

Η διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της ARMAOS συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους προσφέροντας είτε με δωρεάν υπηρεσίες, είτε με αγορές, είτε με δωρεές. Υποστηρίζει τα ελληνικά χωριά SOS, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες, την UNISEF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη φύση (WWF). Ενίσχυσε την καμπάνια για τα 150 χρόνια της Παιδιατρικής και είναι πρόθυμη η…

Read more

Ανανέωση άδειας

Ανανέωση άδειας για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΠΕΧΩ 1388/ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/08).

Read more

Aγορά αποθηκευτικών εγκαταστάσεων

Η εταιρεία ενσωματώνει στο ενεργητικό της οικόπεδο συνολικής έκτασης 21.100m2 , το οποίο αξιοποιεί με τη κατασκευή αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στη θέση Λιούγκο, Οινόη Σχηματαρίου, για την ενίσχυση των δράσεων της.

Read more