Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά από τις 08:30-16:30 μμ.
Επικοινωνήστε Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30
18 Oikonomou 18 - Athens
Open from 08:30-16:30 pm.
Contact Monday - Friday: 08:30 - 16:30

Storage

Storage

Safeguarding the records of any business is a prerequisite for its sustainability and growth. It is also an important factor for its smooth operation and development, as well as for ensuring customer relations. In our company, we undertake the professional storage of the records of the companies concerned in an environment of absolute confidentiality and trust, with the most advanced storage conditions, rational management and the lowest possible cost.

“The service is described as follows:

    1. File recovery:
 • Download:
  • Archival material placed in boxes, accompanied by the necessary Dispatch Note
  • The archival material is placed in a special type of bag, which is secured with a unique number, accompanied by the necessary proof of delivery (A.P.P.A. – Apodeixi Paradosis Paralavis Archeiou).
 • Loading
 • The transfer of the file is carried out by authorised officials using closed trucks equipped with telematic monitoring capabilities.

  Unloading and inspection of received records.

    2. Save files:
 • Recording of frameworks in the company’s property information management system ARMAOS

 • Labeling (bar code).
 • Placing the boxes in fully secure storage areas. (See Special safety conditions)

Skip to content