Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

ISO 14001

Συστήματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO 14001

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ISO 14001 αφορούν στη δυνατότητα εντοπισμού και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

  • Την προστασία του περιβάλλοντος,
  • Τη συνεχή βελτίωση,
  • Τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων,
  • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους,
  • Τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό,
  • Τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

(Πιστοποιητικό Armaos.pdf)