Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

ISO 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Μερικά από τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών βάσει του ISO 27001 είναι:

  • Η γνώση από τη μεριά του οργανισμού των κινδύνων στους οποίους βρίσκονται οι σημαντικές για αυτόν πληροφορίες
  • Η λήψη συνειδητής απόφασης σχετικά με το ποιοι κίνδυνοι δεν είναι αποδεκτοί και άρα ποια μέτρα πρέπει να πάρει
  • Η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος
  • Μέσω του πιστοποιητικού δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών
  • Το πιστοποιητικό ISO 27001 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

(Πιστοποιητικό Armaos.pdf)