Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

Αποθήκευση

Αποθήκευση

Η ασφαλής φύλαξη των αρχείων της κάθε επιχείρησης είναι αναγκαία συνθήκη για την βιωσιμότητα και την εξέλιξη της. Αποτελεί επιπλέον, μείζονος σημασίας παράγοντα της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης της, όπως και για τη διασφάλιση των πελατειακών της σχέσεων. Στην εταιρεία μας αναλαμβάνουμε την επαγγελματική αποθήκευση αρχείου των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σε περιβάλλον απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, με τις πλέον εξελιγμένες συνθήκες φύλαξης, ορθολογικής διαχείρισης και το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η υπηρεσία αναλύεται ως εξής:

  1. Παραλαβή Αρχείων:
 • Παραλαβή:
  • αρχειακού υλικού τοποθετημένο σε κιβώτια, συνοδευόμενα απαραίτητα με Δελτίο Αποστολής
  • αρχειακού υλικού τοποθετημένο σε ειδικού τύπου τσάντα, η οποία φέρει ασφάλεια με μοναδικό αριθμό,  συνοδευόμενη απαραίτητα με Α.Π.Π.Α (Απόδειξη Παράδοσης Παραλαβής Αρχείου)
 • Φόρτωση
 • Μεταφορά αρχείου από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, σε κλειστού τύπου φορτηγά οχήματα με δυνατότητες τηλεματικής παρακολούθησης.
 • Εκφόρτωση και έλεγχος των παραληφθέντων αρχείων
  2. Αποθήκευση Αρχείων:
 • Καταχώρηση των κιβωτίων σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης, ιδιοκτησίας της ARMAOS
 • Ετικετοκόλληση (barcode)
 • Τοποθέτηση των κιβωτίων σε πλήρους ασφαλείας αποθηκευτικούς χώρους (βλ. Ειδικές Συνθήκες Ασφαλείας)
Skip to content