Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά όλο το 24ωρο
210 3300 507

Ασφαλής καταστροφή εγγράφων

Ασφαλής καταστροφή εγγράφων

Στην ARMAOS αναγνωρίζουμε την ανάγκη για εχεμύθεια, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η ασφαλής καταστροφή εγγράφων πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με τις απαραίτητες συνθήκες, σε κλίμα εμπιστευτικότητας.

Ασφαλής καταστροφή εμπιστευτικών δεδομένων:

  • Αίτημα με ακριβή λίστα των προς καταστροφή αρχείων
  • Παραλαβή του αιτήματος από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρείας μας
  • Ανεύρεση των αρχείων
  • Επανέλεγχος – τελική επιβεβαίωση σας
  • Καταστροφή αρχείων με την μέθοδο του τεμαχισμού για την μη αναστρέψιμη δόμηση στοιχείων
  • Προώθηση τεμαχισμένου υλικού προς ανακύκλωση σε εξουσιοδοτημένη εταιρεία
  • Ο τεμαχισμός πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό (συμβάσεις εμπιστευτικότητας) σε χώρους ασφαλείας, όπου γίνεται καταγραφή των εργασιών καταστροφής από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης
  • Η διαδικασία που καταγράφεται είναι εφικτό να σας αποσταλεί σε DVD-R, εφόσον το επιθυμείτε, σε διαφορετική περίπτωση το υλικό της καταγραφής αυτόματα διαγράφεται
  • Εκδίδεται πρωτόκολλο καταστροφής όπου αναφέρονται τα στοιχεία που καταστράφηκαν (βάση του δελτίου αποστολής)

Η διαδικασία πραγματοποιείται από μηχάνημα καταστροφής (shredding) ,το οποίο μετατρέπει την «πληροφορία» σε μάζα μη αναγνώσιμης μορφής , εφαρμόζοντας το Πρότυπο DIN 32757 με επίπεδο ασφαλείας 3.