Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

Ασφαλής καταστροφή εγγράφων

Ασφαλής καταστροφή εγγράφων

Στην ARMAOS αναγνωρίζουμε την ανάγκη για εχεμύθεια, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η ασφαλής καταστροφή εγγράφων πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με τις απαραίτητες συνθήκες, σε κλίμα εμπιστευτικότητας.

Ασφαλής καταστροφή εμπιστευτικών δεδομένων:

  • Αίτημα με ακριβή λίστα των προς καταστροφή αρχείων
  • Παραλαβή του αιτήματος από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρείας μας
  • Ανεύρεση των αρχείων
  • Επανέλεγχος – τελική επιβεβαίωση σας
  • Καταστροφή αρχείων με την μέθοδο του τεμαχισμού για την μη αναστρέψιμη δόμηση στοιχείων
  • Προώθηση τεμαχισμένου υλικού προς ανακύκλωση σε εξουσιοδοτημένη εταιρεία
  • Ο τεμαχισμός πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό (συμβάσεις εμπιστευτικότητας) σε χώρους ασφαλείας, όπου γίνεται καταγραφή των εργασιών καταστροφής από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης
  • Η διαδικασία που καταγράφεται είναι εφικτό να σας αποσταλεί σε DVD-R, εφόσον το επιθυμείτε, σε διαφορετική περίπτωση το υλικό της καταγραφής αυτόματα διαγράφεται
  • Εκδίδεται πρωτόκολλο καταστροφής όπου αναφέρονται τα στοιχεία που καταστράφηκαν (βάση του δελτίου αποστολής)

Η διαδικασία πραγματοποιείται από μηχάνημα καταστροφής (shredding) ,το οποίο μετατρέπει την «πληροφορία» σε μάζα μη αναγνώσιμης μορφής , εφαρμόζοντας το Πρότυπο DIN 32757 με επίπεδο ασφαλείας 3.

Skip to content