Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

Διαχείριση

Διαχείριση

Η επιχειρηματική μας αναζήτηση στην ARMAOS για την πρόβλεψη, ανεύρεση και αντιμετώπιση της ανάγκης για επαγγελματική διαχείριση αρχείου όχι μόνο δεν διαψεύστηκε, αλλά επιβεβαιώθηκε με την εμπιστοσύνη πελατών ειδικού βάρους για την Ελληνική και οικονομική πραγματικότητα. H διαχείριση της αρχειακής πληροφορίας έχει τεράστια λειτουργική σημασία (διοικητική, οικονομική, νομική) για την κάθε επιχείρηση ή οργανισμό.

Για να προσφέρουμε έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση, η διαδικασία της διαχείρισης λειτουργεί ως εξής:

  • Αίτημα αναζήτησης αρχείου από εξουσιοδοτημένους ανθρώπους
  • Παραλαβή αιτήματος αναζήτησης αρχείου από εξουσιοδοτημένους ανθρώπους
  • Αναζήτηση και ανεύρεση κιβωτίου αρχείου
  • Ανάκτηση κιβωτίου, φακέλου, κλασέρ ή εγγράφου αρχείου
  • Ασφαλής αποστολή αντιγράφου και επανατοποθέτηση
  • Ασφαλής αποστολή πρωτοτύπου σε τσάντα ασφαλείας
  • Ηλεκτρονική καταχώρηση όλης της διαδικασίας, των στοιχείων που ανευρέθηκαν και είναι προς αποστολή
  • Έλεγχος και επιβεβαίωση των στοιχείων κατά την επιστροφή του πρωτοτύπου
  • Ηλεκτρονική καταχώρηση όλης της διαδικασίας των στοιχείων που επεστράφησαν
  • Επανατοποθέτηση στην αρχική τους θέση

Η φιλοσοφία της ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη βασίζεται στη διασφάλιση μιας συνεχούς, έντιμης και αμοιβαία αποδοτικής συνεργασίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάκτηση της πληροφορίας στο λιγότερο δυνατό χρόνο.

Skip to content