Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά από τις 08:30-16:30 μμ.
Επικοινωνήστε Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30
18 Oikonomou 18 - Athens
Open from 08:30-16:30 pm.
Contact Monday - Friday: 08:30 - 16:30

Παροχή εργατικού προσωπικού

Παροχή εργατικού προσωπικού

Η παροχή εργατικού προσωπικού αποσκοπεί στην αξιοποίηση των εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων του ΑΡΜΑΟΣ, με στόχο τη μείωση του κόστους, του χρόνου και της επιβάρυνσης που συνδέονται με την αναζήτηση, την επιλογή και την εκπαίδευση νέου προσωπικού.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις καθώς και σε ιδιώτες που επιθυμούν να απασχολήσουν εργατικό προσωπικό για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Φόρτωση και εκφόρτωση όλων των ειδών.
  • Τεχνική υποστήριξη για εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης.
  • Εσωτερικές μεταφορές – μετεγκαταστάσεις εντός του ίδιου κτιρίου.
  • Συσκευασία – Αποσυσκευασία – Επανασυσκευασία προϊόντων.

Εκτός από την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους στην αναζήτηση, επιλογή και κατάρτιση προσωπικού, η παροχή εργατικού προσωπικού από την εταιρεία μας συνεπάγεται πρόσθετα πλεονεκτήματα, όπως:

  • Ευελιξία όσον αφορά το χρόνο και τους όρους απασχόλησης, από περιόδους μικρής διάρκειας έως μόνιμες θέσεις.
  • Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
  • Διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας
  • Δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης
Μετάβαση στο περιεχόμενο