Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά από τις 08:30-16:30 μμ.
Επικοινωνήστε Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30
18 Oikonomou 18 - Athens
Open from 08:30-16:30 pm.
Contact Monday - Friday: 08:30 - 16:30

Παροχή ασφαλών εμπορευματοκιβωτίων.

Παροχή ασφαλών εμπορευματοκιβωτίων.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης εμπιστευτικών δεδομένων περιλαμβάνουν μεθοδική και κατάλληλη μεταφορά, η οποία εξαλείφει την πιθανότητα αποκάλυψής τους. Αυτό καθίσταται εφικτό μέσω της παροχής ασφαλών εμπορευματοκιβωτίων από την εταιρεία μας

Στην ARMAOS, αναγνωρίζουμε τη σημασία των εμπιστευτικών προσωπικών δεδομένων, και για το λόγο αυτό, προσφέρουμε τη δυνατότητα παράδοσης ενός δοχείου ασφαλείας για ακόμα ασφαλέστερη μεταφορά των δεδομένων σας ως εξής:

  • Παράδοση και ανάκτηση δοχείων ασφαλείας με μοναδική αρίθμηση (πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής).
  • Αυθημερόν επιστροφή των εμπορευματοκιβωτίων με φορτηγά κλειστού τύπου στις εγκαταστάσεις καταστροφής για το περιεχόμενό τους.
  • Εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.
  • Επαλήθευση των πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής και των εμπορευματοκιβωτίων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο