Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά από τις 08:30-16:30 μμ.
Επικοινωνήστε Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30
18 Oikonomou 18 - Athens
Open from 08:30-16:30 pm.
Contact Monday - Friday: 08:30 - 16:30

Αποθήκευση

Αποθήκευση

Η διασφάλιση των αρχείων κάθε επιχείρησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της. Αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για την ομαλή λειτουργία και εξέλιξή της, καθώς και για τη διασφάλιση των πελατειακών σχέσεων. Στην εταιρεία μας, αναλαμβάνουμε την επαγγελματική φύλαξη των αρχείων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστοσύνης, με τις πλέον προηγμένες συνθήκες αποθήκευσης, ορθολογική διαχείριση και το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

“Η υπηρεσία περιγράφεται ως εξής:

    1. Ανάκτηση αρχείων:
 • Λήψη:
  • Αρχειακό υλικό τοποθετημένο σε κιβώτια, συνοδευόμενο από το απαραίτητο Δελτίο Αποστολής
  • Το αρχειακό υλικό τοποθετείται σε ειδικού τύπου σακούλα, η οποία ασφαλίζεται με μοναδικό αριθμό, συνοδευόμενο από την απαραίτητη απόδειξη παράδοσης (Α.Π.Π.Α – Apodeixi Paradosis Paralavis Archeiou).
 • Φόρτωση
 • Η μεταφορά του αρχείου πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που χρησιμοποιούν φορτηγά κλειστού τύπου εξοπλισμένα με δυνατότητες τηλεματικής παρακολούθησης.

  Εκφόρτωση και επιθεώρηση των ληφθέντων αρχείων.

    2. Αποθήκευση αρχείων:
 • Καταγραφή των πλαισίων σε σύστημα διαχείρισης πληροφοριών ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΡΜΑΟΣ

 • Επισήμανση (γραμμωτός κώδικας).
 • Τοποθέτηση των κιβωτίων σε πλήρως ασφαλείς χώρους αποθήκευσης. (Βλέπε Ειδικοί όροι ασφαλείας)

Μετάβαση στο περιεχόμενο