Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

Διανομές Προϊόντων

Διανομές προϊόντων

Οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που επιθυμούν διανομές προϊόντων προς τους πελάτες τους από την ARMAOS, επωφελούνται από την εξειδίκευση μας, με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους διανομής. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διανομών καλύπτουν το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και περιλαμβάνουν:

  • Φόρτωση από τον χώρο επιθυμίας της συνεργαζόμενης επιχείρησης, εκφόρτωση και τοποθέτηση στον χώρο επιθυμίας του πελάτη της
  • Φόρτωση από τον χώρο επιθυμίας της συνεργαζόμενης επιχείρησης, εκφόρτωση στο χώρο διαλογής της εταιρείας μας. Δημιουργία δρομολογίων όμορων περιοχών, φόρτωση, εκφόρτωση και τοποθέτηση στο χώρο επιθυμίας του πελάτη της
  • Διενέργεια εισπράξεων για λογαριασμό του αποστολέα (αντικαταβολές)
  • Επιστροφές εμπορευμάτων

Το σύνολο των ειδών προς διανομή ασφαλίζεται έναντι κλοπής, φωτιάς και ατυχήματος, χωρίς επιβάρυνση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Οι διανομές προϊόντων αποτελούν κομβικό σημείο των υπηρεσιών μας προς επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες διανομών παρέχονται από:

  •  μόνιμης σύνθεσης συνεργεία (οδηγοί, φορτοεκφορτωτές),
  • από την ευρεία γκάμα οχημάτων της εταιρείας, που ανταποκρίνονται σε κάθε τύπου και όγκου φορτία.

Επιπλέον, η τηλεματική παρακολούθηση δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να ενημερώνεται έγκυρα και σε πραγματικό χρόνο για την πρόοδο των διανομών των εμπορευμάτων του.

Skip to content