Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά 08:30πμ – 16:30μμ
Επικοινωνία όλο το 24ωρο

Παροχή εργατοτεχνικού προσωπικού

Παροχή εργατοτεχνικού προσωπικού

Η παροχή εργατοτεχνικού προσωπικού αποσκοπεί στην αξιοποίηση των εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων της ARMAOS, με στόχο την μείωση του κόστους, του χρόνου και του φόρτου που συνεπάγεται η αναζήτηση, η επιλογή και η εκπαίδευση νέου προσωπικού.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες, που επιθυμούν να απασχολήσουν εργατοτεχνικό προσωπικό, για τις περιπτώσεις :

  • Φορτοεκφορτώσεις κάθε είδους
  • Τεχνική υποστήριξη σε εργασίες κατασκευών – εγκαταστάσεων
  • Εσωτερικές μεταφορές – μετακομίσεις εντός του ίδιου κτιρίου
  • Συσκευασίες –  Αποσυσκευάσιες –  Ανασυσκευασίες προϊόντων

Εκτός από την οικονομία σε χρόνο, κόστος αναζήτησης, επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, η παροχή εργατοτεχνικού δυναμικού από την εταιρεία μας, ενέχει πρόσθετα πλεονεκτήματα, όπως:

  • Ευελιξία στον χρόνο και τους όρους απασχόλησης, από διάστημα λίγων ωρών, έως και σε μόνιμη βάση
  • Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
  • Εξασφάλιση της ποιότητας εργασίας
  • Δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης
Skip to content