Οικονόμου 18 - Αθήνα
Ανοιχτά από τις 08:30-16:30 μμ.
Επικοινωνήστε Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 16:30
18 Oikonomou 18 - Athens
Open from 08:30-16:30 pm.
Contact Monday - Friday: 08:30 - 16:30

Διανομή προϊόντων

ΔΙΑΝΟΜΉ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν τη διανομή προϊόντων στους πελάτες τους από την ARMAOS επωφελούνται από την εξειδίκευσή μας, με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους διανομής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διανομής καλύπτουν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και περιλαμβάνουν:

  • Φόρτωση από τον επιθυμητό χώρο της συνεργαζόμενης επιχείρησης, εκφόρτωση και τοποθέτηση στην επιθυμητή θέση του πελάτη.
  • Φόρτωση από τον επιθυμητό χώρο της συνεργαζόμενης επιχείρησης, εκφόρτωση στις εγκαταστάσεις διαλογής της εταιρείας μας. Δημιουργία δρομολογίων για γειτονικούς χώρους, φόρτωση, εκφόρτωση και τοποθέτηση στην επιθυμητή θέση του πελάτη.
  • Διενέργεια εισπράξεων για λογαριασμό του αποστολέα (αντικαταβολή).
  • Επιστροφές προϊόντων

Όλη η γκάμα των προς διανομή ειδών είναι ασφαλισμένη έναντι κλοπής, πυρκαγιάς και ατυχημάτων, χωρίς καμία επιβάρυνση για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Οι διανομές προϊόντων αποτελούν μια βασική πτυχή των υπηρεσιών μας προς τις επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες διανομής παρέχονται από:

  • μόνιμη σύνθεση των ομάδων (οδηγοί, φορτωτές/εκφορτωτές),
  • από τη μεγάλη γκάμα οχημάτων της εταιρείας, τα οποία ανταποκρίνονται σε κάθε τύπο και όγκο φορτίου.

Επιπλέον, η τηλεματική παρακολούθηση παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να ενημερώνεται με ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο για την πρόοδο των διανομών των εμπορευμάτων του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο