Η διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της ARMAOS συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους προσφέροντας είτε με δωρεάν υπηρεσίες, είτε με αγορές, είτε με δωρεές.
Υποστηρίζει τα ελληνικά χωριά SOS, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες, την UNISEF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη φύση (WWF).
Ενίσχυσε την καμπάνια για τα 150 χρόνια της Παιδιατρικής και είναι πρόθυμη η συμμετοχή της στα κοινά να είναι σταθερή.

44 Comments

Comments are closed.

Skip to content